ZALOGUJ   |   PRZYPOMNIJ HASŁO   |   REJESTRACJA   |   KONTAKT

Proszę się zalogowaćZapomniałem hasła  |  Wyślij ponownie mail aktywacyjny  |  Problem z logowaniem - napisz do nas


REGULAMIN PROMOCJI  |  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  |  TABELA OPROCENTOWANIA  |  TABELA OPŁAT I PROWIZJI  |  KONTAKT
PARTNER AKCJI:   


Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 71.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Uczestnikami Akcji i Konkursu mogą być:
a. osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu),
b. nie posiadają i nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do dnia 27.01.2016 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu)

Uczestnikami Akcji nie mogą być:
a. pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, pracownicy Partnera,
b. osoby, które w terminie od 07.04.2015 roku do 27.01.2016 roku rozwiązały z Toyota Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.

Aby skorzystać z Akcji promocyjnej „100 dni z premią” i otrzymać premię (100 zł dla Nowego Klienta Banku lub 50 zł dla Obecnego Klienta Banku), należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, w tym m.in.:
a. zarejestrować się w Akcji
b. założyć lokatę „Plan depozytowy na 100 dni” na kwotę minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),
c. utrzymać saldo minimum 10 000 zł na założonej lokacie „Plan depozytowy na 100 dni” co najmniej przez 70 dni od daty jej założenia,
Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii w Akcji promocyjnej.
Uczestnicy, którzy wezmą udział w Akcji promocyjnej „100 dni z premią”, spełnią warunki promocji i dodatkowo najpóźniej do dnia 28.03.2016 zarejestrują się w promocji Toyota Banku „Tankuj korzyści do pełna” otrzymają od Organizatora premię dodatkową w wysokości 10 zł.

Konkurs „Tankuj korzyści z nagrodami” zostanie przeprowadzony w okresie od 28.01.2016 roku do 27.09.2016 roku. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie, jego przebiegu i nagród określone są w Regulaminie.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486